De Transactionele analyse biedt een benadering en model van interactie en communicatie tussen personen, waarbij je zicht krijgt op wat je beweegt, drijft en voortstuwt in je leven. Met deze benadering doorzie je de scripts die je in je vroege leven hebt vastgelegd, volgens welke je leven een vast patroon gaat vervolgen. Bij coaching is  gedragsverandering een wezenlijk onderdeel. Als je patronen kunt doorbreken, kan je je gedrag ook makkelijker doorzien en ombuigen naar gewenst gedrag.

ZINSTREEL..... als 't om bezieling gaat!

Meer informatie: Elayne Lussenburg - Zwolle - info AT zinstreel DOT nl