Agenda Zinstreel

27-09-2012 | Demonstratie-Avond: Renate en Elayne oefenen voor examen


Tijd: aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur, deur open vanaf 19.45 uur
Prijs: vrije gift, richtbedrag € 5 als tegemoetkoming in de kosten van de zaal
Locatie: Werkplaats voor Beweging en Kunst, Hobbemaschool
Straat: Hobbemastraat 6
Plaats: Zwolle

De demonstratie is ook een ontspannen manier om kennis te maken met het mediumschap. Tijdens een demonstratie werk ik als medium met een grotere groep mensen dan bij bijv. een huiskameravond en ik zal ook dan aan de hand van karakteristieke kenmerken een overleden dierbare omschrijven en herkenbaar maken en namens die dierbare communiceren. Zodra het contact herkend is zal er ook een boodschap gegeven worden.

Ieder medium werkt vanuit de wetenschap dat het leven niet ophoudt bij de fysieke dood. De band van liefde blijft bestaan. Onze dierbaren willen ons zo graag laten weten dat ze nog altijd heel dicht bij ons leven betrokken zijn. Een medium fungeert dan als een brug tussen de spirituele wereld en de onze. TIjdens de demonstratie vindt er een warm weerzien plaats tussen de mensen hier en hen die wij al moesten laten gaan.

Inmiddels heb ik veel ervaring opgebouwd met het geven van prive-consulten en huiskameravonden in kleinere setting. Het demonstreren voor een grote zaal mensen die elkaar niet kennen is voor mij betrekkelijk 'nieuw'. Dit jaar zal ik een officieel examen gaan doen voor het geven van demonstraties in zalen. De avonden die ik geef zullen dan ook in het thema staan van 'oefen-avonden', waarbij ik meer ervaring krijg met alle aspecten die komen kijken bij het geven van demonstraties in grotere zalen.

Via de nieuwsbrief zal ik zo nu en dan deze 'oefen-avonden' bekend maken. Omdat ik hiervoor in opleiding ben, vraag ik hiervoor slechts een kleine tegemoetkoming in de onkosten van de zaal. Ook zal ik gericht mensen benaderen voor het bijwonen van deze avonden; juist omdat ik hierin nog een examen wil doen, komt er geen grote aankondiging in de pers of op enigerlei andere wijze.

ZINSTREEL..... als 't om bezieling gaat!

Meer informatie: Elayne Lussenburg - Zwolle - info AT zinstreel DOT nl