Onverklaarbaar gedrag?

Soms is het gedrag van kinderen onverklaarbaar. Veel huilen, driftbuien, overgevoelig, druk, of heel stil en teruggetrokken. Gedrag waardoor je als ouder je soms afvraagt wat er allemaal in het kind gebeurt, en waar het kind nog geen uitleg over kan geven, anders dan door het gedrag. Je zou je kind zo graag willen begrijpen en helpen, handvaten geven in de opvoeding.

Vanuit het mediumschap kijk ik mee naar het kind, in eerste instantie komt het kind niet mee, maar stem ik af via een foto of via de ouders. Ik ga zo op zoek naar redenen voor het gedrag, gedachten, emoties en evt blokkades of gevoeligheden van het kind. Soms blijkt een kind ook paranormaal begaafd te zijn of hooggevoelig, maar heel vaak spelen er ook andere dingen, waar ik verheldering in kan geven. Er kunnen zaken spelen als autisme of een andere 'stoornis' van informatieverwerking in de zintuigen en hersenen, (vermoeden van) misbruik, geweld, pesten enz

Eventueel kan een bezoek thuis verheldering geven, waar ik telepatisch afstem op het kind en nabespreek met ouders. Uit zo'n gesprek kunnen handvaten volgen en leidt het tot begrip door ouders, maar kan evt ook een vervolgtraject volgen waarin ik met klank de energie van het kind in balans breng.

Mijn kennis, vaardigheden, opleiding en ervaring met kinderen (muziek en kinderen, muziektherapie, mediumschap, en contactgericht spelen, kennis van en omgang met ontwikkelings- en gedragsstoornissen) zet ik hiervoor allemaal in. De begeleiding van kinderen met bijv. autisme of hersenletsel kan worden vergoed uit het Persoonsgebonden Budget.

Zie ook mijn site www.helderekoers.nl voor meer informatie. Zo begeleid ik kinderen tegenwoordig behalve energetisch en met klank ook vanuit de TA-psychotherapie / psychosociale therapie. Sessies worden grotendeels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het fijne van deze complementaire zorg is dat er geen diagnose nodig is om te werken en er komt ook geen dossier bij de zorgverzekering terecht met daarbij een verantwoording vanuit een diagnose.

 

 

Het kind wordt als uniek mens benaderd, en ja ik heb professionele kennis van diagnoses. Maar de benadering is anders. Het kind wordt niet als probleem gezien maar als uniek persoon met uitdagingen en bijzonderheden. En met bijzondere talenten. Door zo te gaan kijken kan ook het kind zijn of haar passie gaan leven, volledig geaccepteerd en zullen de uitblinkers juist zorgen dat het kind in zijn of haar kracht gaat staan. Ik spreek hierin uit ervaring (mijn kinderen hebben autisme en allerlei aanverwante stoornissen en diagnoses, maar als je met ze spreekt zal je merken hoe ze in hun kracht staan, dat het unieke mensen met een eigen zielsroeping zijn).

 

Let wel: ik ben geen psychiater en stel dus ook geen diagnoses, het kind wordt door mij benaderd vanuit het zielscontact en de kern van het 'zijn'; ik geef ouders handvaten en inzicht die aanvullend kunnen zijn binnen de vaak vermoeiende en soms falende trajecten in hulpverleningsland. Als cement tussen de harde feiten. Als het resultaat is dat je daardoor als ouder een dieper contact en begrip van je kind hebt, en je kind dus nog beter kunt begeleiden en helpen, dan is het een zeer waardevolle aanvulling.

denk bijvoorbeeld aan:

hooggevoelige kinderen

paranormale kinderen

kinderen met een autismespectrum stoornis of een ontwikkelings/gedragsstoornis

onverklaarbaar gedrag

pestgedrag of gepest worden

vermoedens van geweld of misbruik

kinderen met ander niet aangeboren hersenletsel

ZINSTREEL..... als 't om bezieling gaat!

Meer informatie: Elayne Lussenburg - Zwolle - info AT zinstreel DOT nl