doet u ook email-consulten?

Een vraag kreeg ik van iemand aan de andere kant van Nederland. Ze had van mij gehoord. En wilde graag een email-consult, want het was toch wel erg ver weg.

Mijn eerste antwoord was een goed onderbouwd 'nee'. Ik weet namelijk dat ik kwaliteit kan leveren in live consulten en dat ik dan erg gedetailleerd ben en met feiten kom, maar zo op een afstand, nee dan kan ik niet voor de kwaliteit in staan, was mijn antwoord.

Een week later bedacht ik mij toch. Waarom niet? Ik heb er geen ervaring mee. Het lijkt mij dat het minder kwalitatief is. Maar in die week had ik een training gehad bij Tony Stockwell, genaamd psychic detection. Het werd mij daar nog eens duidelijk dat een naam en een geboortedatum voldoende zijn om alles te weten over een persoon. In die training ging het over vermissingen en moorden en politie/recherchewerk. Ik merkte in die training dat ik met exact dezelfde details en informatie kon komen aan de hand van een naam en geboortedatum en soms met een foto erbij. Die ervaring had ik al met een mystery-guest tijdens mijn opleiding in Naarden voor mediumschap. Daar zat een vrouw met poker-face in de ruimte en ik kreeg 10 minuten om alles op te schrijven wat ik wist van deze persoon. Tot mijn grote verbazing (!) kon ik zo vertellen in welk deel van Nederland zij was geboren en opgegroeid, hoe groot het 'nest' was waar zij uit kwam, aan welke kerk zij verbonden was, de naam van de stad waar ze nu woonde, hoeveel kinderen zij had, wat haar hobby's waren, wat haar vrijwilligerswerk was, met wie ze contacten onderhield, welke operaties ze had ondergaan en hoe het verder met haar gezondheid was. Ik wist dat ik dit soort dingen kon, maar niet in deze mate. Nooit bij stilgestaan dat iemand niet hoeft te spreken en je 'weet'  alles al....

Terug naar het emailconsult. Ik stelde de vrouw voor om met mij de proef aan te gaan. En zij ging akkoord. We hadden een traject afgesproken van eerst naam en geboortedatum, vervolgens foto of antwoord via mail en als laaste stap een skype-contact.

Ik begon te schrijven aan de hand van haar naam en geboortedatum. Bizar. Ik moest het nu helemaal vanuit mijn eigen power, mijn eigen 'weten' en mijn spirits doen. Ik had niet haar energie bij mij aanwezig om te 'bevoelen'. Na een paar alinea's stuurde ik mijn mail aan haar terug. 'Ik weet niet of het klopt, voor mijn gevoel zit ik zo maar wat op te schrijven, wil je eerst laten weten of het klopt?'. Ik kreeg daarop haar antwoord terug dat het verbazingwekkend genoeg allemaal klopte! Dat moedigde mij aan verder te gaan.. Ik maakte de mail af met meer vertrouwen op mijn eigen power en gidsen.

En ja, het verbazingwekkende resultaat was dat het een zeer kloppende gedetailleerde beschrijving werd en dat ik exact de knelpunten benoemde waar zij mee zat. Ja, kan je zeggen, die weet zij ook, wat schiet ze er mee op? Het consult gaat dan net iets verder, als je beseft dat een ander, een medium, juist ook ziet waar jouw knelpunt zit en waar het vandaan komt, zonder kennis vooraf en soms bepaalde dingen en voorvallen in relatie kan brengen, in een verband dat jijzelf nog niet zag. Bijna altijd leidt dit inzicht ertoe dat de 'client' vervolgens precies weet wat hem of haar te doen staat, waar hij of zij staat en welke keuzes hij of zij vervolgens zelf moet of kan nemen. Als het ware ook weer in de eigen kracht terug gezet. Want niet ik maak de keuzes, maar de 'client' nog altijd zelf, vaak bevestigd of de ogen geopend voor de aard van het probleem en de richting die het opgaat of opmoet.

Een zeer geslaagde ervaring dus dit email consult.

Ik blijf de voorkeur geven aan live consulten. Toch ook vanwege een stukje verantwoordelijkheidsgevoel en nazorg. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun eigen keuzes. En ja, er zit dus ook een bepaalde waarde in een telefonisch of in een email consult.... ;-)

Datum: 14-09-2012 in algemeen
Tags:


 

 

ZINSTREEL..... als 't om bezieling gaat!

Meer informatie: Elayne Lussenburg - Zwolle - info AT zinstreel DOT nl